Panorama Szczyrk

COVID - 19

  Podjęte działania naszego ośrodka w związku z COVID-19

Szanowny gościu!

Otwarcie ośrodka nastąpi 10.06.2020r więc serdecznie zapraszamy

 

Zasady bezpieczeństwa:

Recepcja:

*stosowanie maseczek, rękawic ochronnych, systematyczna dezynfekcja obszaru recepcji, kluczy, pilotów TV , długopisów,

*mierzenie temperatury

*ograniczenie do minimum czasu obsługi klienta z zachowaniem bezpiecznej odległości pomiędzy gośćmi,

*wydzielone miejsce dezynfekcji wraz z instrukcjami prawidłowego mycia rąk

*zakaz pobytu na terenie ośrodka osób niezameldowanych

Pokoje:

*zachowanie szczególnych procedur dezynfekcji pokoju

*ozonowanie pokoi

*sprzątanie pokoju wyłącznie na życzenie gości

Jadalnia:

*reorganizacja funkcjonowania jadalni zgodnie z aktualnymi wytycznymi

*wydzielone miejsce dezynfekcji  wraz z instrukcjami prawidłowego mycia rąk,

*zachowanie odpowiednich odległości między stolikami,

* wydłużenia czasu wydawania posiłków zapobiegające przebywania nadmiernej ilości osób w tym samym czasie,

Pomieszczenia ogólnodostępne:

*zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla gości w recepcji, jadalni

oraz na każdym piętrze wraz z instrukcjami

*szczegółowa dezynfekcja sal dydaktycznych, toalet hotelowych, poręczy, klamek

Pracownicy:

*szkolenia pracowników  z zasad zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa

*przestrzeganie szczególnych środków higieny pracy, częsta dezynfekcja rąk, urządzeń i pomieszczeń  socjalnych

*dopuszczenie do pracy osób zdrowych